Niemiecki system podatkowy znacząco różni się od polskiego. Aby obliczyć dokładną kwotę podatku, którą musisz odprowadzić od wynagrodzenia brutto, wymagana jest przynależność do jednej z sześciu klas podatkowych .Jeśli podejmujesz po raz pierwszy pracę w Niemczech, po przyjeździe należy udać się doFinanzamtu (niemiecki Urząd Skarbowy) odpowiedniego dla naszego miejsca zameldowania. Tam składamy deklarację dotyczącą odpowiedniej klasy podatkowej. Po wypełnieniu formularza otrzymujemy Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug za dany rok podatkowy. W przypadku wybrania III klasy podatkowej, zostaniemy poproszeni o przedstawienie odpisu aktu małżeństwa. Europejski odpis można uzyskać w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego.

Poniżej przedstawiamy krótki opis poszczególnych klas podatkowych:

I KLASA PODATKOWA:– osoby niezamężne, rozwiedzione- osoby zamężne, których małżonek przebywa w kraju z poza Unii Europejskiej- osoby owdowiałe (ponad dwa lata)

II KLASA PODATKOWA– osoby samotnie wychowujące dziecko, na które otrzymują świadczenia rodzinne

III KLASA PODATKOWA– osoby zamężne, mające na utrzymaniu bezrobotnego współmałżonka- osoby zamężne, których małżonek przynależy do V klasy podatkowej- osoby owdowiałe (rok po śmierci małżonka)

IV KLASA PODATKOWA– osoby zamężne, którego małżonek również przynależy do IV klasy podatkowej(porównywalny poziom dochodów)

V KLASA PODATKOWA– osoby zamężne, których współmałżonek przynależy do III klasy podatkowej

VI KLASA PODATKOWA– osoby zamężne oraz niezamężne, którzy otrzymują dochody z co najmniej dwóch źródeł(dotyczy drugiego i kolejnych źródeł dochodu)- osoby, u których wystąpiły niezgodności między urzędami (np. brak numeru podatkowego, niezłożenie deklaracji podatkowej itp.)