Ubiegasz się o pracę za granicą? Chciałbyś wyjechać ale nie licząc samej pracy boisz się spraw urzędowych? Nie ma potrzeby. Przygotowaliśmy kilka porad dotyczących tego, co musisz uregulować po przyjeździe do Niemiec.

Meldunek (Anmeldung/Abmeldung)

Każdy polski obywatel, przebywający w Niemczech dłużej niż 7 dni podlega obowiązkowi meldunkowemu. Oznacza to, że wyjeżdżając do pracy, musisz zgłosić się do określonego w danym miejscu zamieszkania urzędu meldunkowego. Najczęsciej jest to Rathaus, Bürgeramt lub Einwohnermeldeamt. Do dokonania meldunku potrzebujesz:
*umowy z najemcą
*dokumentu tożsamości- wystarczy polski dowód osobisty lub paszport
Meldunek będzie także potrzebny do założenia konta bankowego w Niemczech.
Bardzo ważną czynnością przed zmianą miejsca zamieszkania jest wcześniejsze wymeldowanie się. Dzięki temu zapobiegniemy sytuacji, gdzie ważne dokumenty zostaną wysłane pod nieaktualny adres.

Osobisty numer podatkowy (Steueridentifikationsnummer)

Odpowiednik polskiego NIP-u, jest jednym z ważniejszych dokumentów, który musisz posiadać pracując w Niemczech. Wydaje go Bundeszentralamt für Steuern. Otrzymujesz go po rejestracji w urzędzie finansowym (Finanzamt) odpowiednim dla miejsca zamieszkania.

Klasa podatkowa (Steuerklasse)

W Niemczech istnieje 6 klas podatkowych, na podstawie których obliczane jest Twoje miesięczne wynagrodzenie.
I    klasa podatkowa – Osoby żyjące samotnie, niezamężne
II   klasa podatkowa – Osoby samotnie wychowujące dziecko
III klasa podatkowa – Osoby mające na utrzymaniu bezrobotnego małżonka lub małżonek o wyższych dochodach
IV klasa podatkowa – Osoby zamężne, o porównywalnych zarobkach do małżonka
V   klasa podatkowa – Małżonek o niższych dochodach
VI klasa podatkowa – Dochody z co najmniej dwóch stosunków pracy

Po przyjeździe do Niemiec, należy udać się do Finanzamtu (odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego), gdzie składamy deklarację dotyczącą odpowiedniej klasy podatkowej oraz przynależności do Kościoła Katolickiego (Kirchensteuer).
Po wypełnieniu formularza otrzymujemy Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug za dany rok kalendarzowy. Przed rozpoczęciem kolejnego roku pracy, urząd przyśle nam formularz, w którym należy uaktualnić wcześniej wprowadzone dane. W przypadku wybraniu III klasy podatkowej możemy zostać poproszeni o przedstawienie odpisu aktu małżeństwa. Europejski odpis możemy uzyskać w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego.

Ubezpieczenie społeczne (Sozialversicherung)

Po podpisaniu umowy o pracę, pracodawca zgłasza pracownika do ubezpieczenia społecznego ( Renten Versicherung). Po kilku tygodniach od zatrudnienia, drogą pocztową otrzymamy Sozialversicherungsausweis (karta ubezpieczenia społecznego) wraz z naszym osobistym numerem ubezpieczenia, oraz Meldebescheinigung zur Sozialversicherungs (potwierdzenie odprowadzania składek społecznych). Karta ubezpieczenia społecznego jest jednym z najważniejszych dokumentów, poświadczających legalność pracy w Niemczech.

Ubezpieczenie zdrowotne(Krankenversicherung)

Każdy pracownik, zarabiający miesięcznie poniżej 3800 Euro, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu ustawowemu. W Niemczech istnieje kilkaset kas chorych (Krankenkasse). Te największe i najpopularniejsze oferują także pomoc w języku polskim. Do zawarcia umowy z ustawową kasą chorych będziesz potrzebował:
– zdjęcia legitymacyjnego
– umowy o pracę
– dokumentu tożsamości
Po ok. miesiącu pocztą zostanie wysłana karta ubezpieczenia zdrowotnego, wraz z twoim zdjęciem. Dzięki temu dokumentowi, będziesz mógł korzystać z bezpłatnej opieki medycznej.
Pamiętaj także o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej, będziesz mógł korzystać z opieki medycznej także podczas urlopu w Polsce. W tym celu należy do przynależnej niemieckiej Kasy Chorych wysłać formularz E 101.

Forma niniejszego tekstu uniemożliwia potraktowanie powyższego materiału jako porad czy opinii prawnych lub podatkowych. Autor tekstu nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne decyzje czytelnika dotyczące jego sfery prawnej lub podatkowej.
0